DISCLAIMER

Onderstaande voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.aeoy.nl. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de betreffende diensten.

Ondanks al onze inspanningen kan All Eyes On You niet garanderen dat de informatie op de website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan de website zijn gekoppeld. All Eyes On You is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina’s die via de links kunnen worden bezocht. All Eyes On You behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het bezoeken van deze site bestaat of ontstaat nooit een contractuele verbintenis met All Eyes On You met als doel het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. All Eyes On You neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

All Eyes On You is niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele gevolgen of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op de website.

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Wij proberen deze website zo actueel mogelijk te houden. Indien u meer specifieke informatie wenst te ontvangen, kunt u ons via onze contactpagina een bericht sturen.